Groepsbehandeling oncologie

Als u behandeld bent voor kanker kunt u restverschijnselen aan de behandeling hebben overgehouden, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid. U denkt misschien dat het beter is om lichamelijke activiteiten te vermijden, maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist extra belangrijk dat u blijft bewegen als u kanker hebt gehad.

De groepsfysiotherapie is bedoeld voor oncologiepatiënten die na afronding van hun behandeling niet in staat zijn om zelfstandig hun activiteitenniveau te vergroten of te onderhouden, op basis van fysieke en/of mentale beperkingen. Het programma is gericht op het hernemen of ontwikkelen van een actieve levensstijl en het wegnemen van barrières voor actief bewegen.

Elroy Vermeer leidt de groepsbehandeling oncologie.