Groepscursus algemeen

Het maakt niet uit wat je hebt, bewegen is de oplossing!

Tijdens de doelgroep cursus leren cliënten verantwoord bewegen met een (chronische) aandoening, onder begeleiding van een deskundige fysiotherapeut. Er wordt veel aandacht besteed aan afwisseling van oefeningen en aan sfeer tijdens de cursus. In de doelgroep cursus komen deelnemers met verschillende aandoeningen samen. Bij voldoende animo wordt een aandoening-specifieke groep gevormd. 

Het beweegprogramma wordt gemaakt aan de hand van een uitgebreide intake. Hierin worden de doelstellingen bepaald en wordt beoordeeld met welke beperkingen rekening gehouden moet worden. Tevens zal aan de hand van testen beoordeeld worden welk beweegniveau voor de deelnemer veilig en verantwoord is. Een doelgroep cursus duurt 12 weken en wordt afgesloten met een evaluatie en een advies op maat.