Chronisch Zorgnet

Chronisch Zorgnet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen op een kleine 3500 locaties in Nederland.

Namens de Praktijk zijn Roeland Saat (Claudicatio Intermittens/COPD/Covid) en Martine Coppoolse (COPD/Covid) aangesloten bij het Chronisch Zorgnet.

Meer informatie op: 

https://www.chronischzorgnet.nl