Schouder Netwerk Zeeland

Het SNZ (SchouderNetwerkZeeland) is een groep van 40 Zeeuwse fysiotherapeuten die als doel hebben de schouderfysiotherapie in de provincie Zeeland te optimaliseren.

We doen dit door:

  • Specifieke scholingen/cursussen te volgen rondom de schouder voor netwerkleden.
  • Jaarlijks 4 bijeenkomsten voor netwerkleden te organiseren om het kennis- en vaardigheidsniveau te verbeteren.
  • Samenwerking en afstemming te zoeken met andere hulpverleners in Zeeland die zich ook specifiek met de schouder bezig houden.

Tevens is er een samenwerking met de schouder orthopeden uit Zeeland.

Wilt u de schouder laten beoordelen en/of behandelen door een fysiotherapeut met affiniteit voor schouderklachten?
Fabian de Milliano participeert in het SNZ namens onze praktijk, met Roeland Saat io.

Meer informatie op:
www.snzeeland.nl