Groepsbehandeling CVA (beroerte)

De beweeggroep CVA richt zich op mensen die in het verleden een beroerte hebben gehad, met als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren. Mensen die een beroerte hebben gehad, kunnen beperkingen ervaren met betrekking tot loopvaardigheid, conditie, mobiliteit en dagelijks functioneren. 

In de beweegroep CVA krijgt u oefenstof om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. U krijgt inzicht in het omgaan met de problemen na een beroerte. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van lopen en dagelijkse activiteiten (ADL) en het verhogen van de algemene conditie.

Kevin Vreeke leidt de groepsbehandeling CVA.