Groepsbehandeling COPD

COPD is een verzamelnaam voor de ongeneeslijke ziektes chronische bronchitis en longemfyseem, met ernstige benauwdheid als belangrijkste kenmerk.

Het oefenprogramma leert u zo goed mogelijk omgaan met de klachten veroorzaakt door COPD. Dit gebeurt door training van de ademhalingstechniek in combinatie met kracht- en conditietraining. Tijdens het COPD-programma werkt u gericht aan uw doelstellingen onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut, die geschoold is in COPD & astma.

Roeland Saat en Martine Coppoolse zijn aangesloten bij het Chronisch Zorgnet en begeleiden de COPD oefengroepen.