Groepsbehandeling Hart- en vaatziekten (CVRM)

CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement en richt zich op het voorkomen of vertragen van hart- en vaatziekten. In deze doelgroep cursus leert u op verantwoorde wijze veilig en effectief te bewegen met hart- en vaataandoeningen. Fysiotherapeutische behandeling richt zich op het begeleiden naar de ontwikkeling van een actievere leefstijl, met als gevolg een verbetering van uw gezondheid.