MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen, die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS, met elkaar samen werken. MS Zorg Nederland wil de meest optimale zorg denkbaar realiseren voor alle mensen met MS en hun naasten, in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Naast het beschrijven, vormgeven en toegankelijk maken van de meest optimale zorg, is MS Zorg Nederland ook actief bezig met het initiëren, stimuleren en faciliteren van regionale netwerken van deskundige zorgverleners.

Kevin Vreeke behandelt/begeleidt binnen de praktijk de mensen met de diagnose MS.

Meer informatie op: 
www.mszorgnederland.nl